Sunday, August 5, 2012

Danh sách Kênh [ VLC Media player and FPT telecom only ]

Đây là danh sách 80 kênh truyền hình trực tuyến trên ITV (FPT mới xem được). Trong đó có kênh K+, K+NS xem giải ngoại hạng. Kênh phim truyện như HBO, kênh thể thao ESPN, Star Sport, kênh hoạt hình Cartoon Network, Playhouse Disney.....
#EXTM3U
#EXTINF:0,1 : Hai Phong TV
udp://@225.1.1.3:30120
#EXTINF:0,2 : DW-TV Asian (normal)
udp://@225.1.1.4:30120
#EXTINF:0,3 : HTV 1
udp://@225.1.1.6:30120
#EXTINF:0,4 : HTV 2
udp://@225.1.1.7:30120
#EXTINF:0,5 : HTV 3
udp://@225.1.1.8:30120
#EXTINF:0,6 : HTV 4
udp://@225.1.1.9:30120
#EXTINF:0,7 : HTV 7
udp://@225.1.1.10:30120
#EXTINF:0,8 : HTV 9
udp://@225.1.1.11:30120
#EXTINF:0,9 :  HTVC Thuan Viet
udp://@225.1.1.12:30120
#EXTINF:0,10 :  MTV Vietnam
udp://@225.1.1.13:30120
#EXTINF:0,11 : HTVC Movie
udp://@225.1.1.14:30120
#EXTINF:0,12 : VietnamnetTV
udp://@225.1.1.15:30120
#EXTINF:0,13 : TH Hanoi 1
udp://@225.1.1.16:30120
#EXTINF:0,14 : TVB 8
udp://@225.1.1.17:30120
#EXTINF:0,15 : Du lich & Cuoc song
udp://@225.1.1.19:30120
#EXTINF:0,16 : HBO
udp://@225.1.1.20:30120
#EXTINF:0,17 : CNN
udp://@225.1.1.21:30120
#EXTINF:0,18 :  NHK-Japan
udp://@225.1.1.23:30120
#EXTINF:0,19 : DW-TV Asien(HQ-HD)
udp://@225.1.1.24:30120
#EXTINF:0,20 : Korea's Global TV
udp://@225.1.1.25:30120
#EXTINF:0,21 : MediaCorp
udp://@225.1.1.26:30120
#EXTINF:0,22 : FTV (HQ-HD)
udp://@225.1.1.27:30120
#EXTINF:0,23 : TV5 Monde Asie
udp://@225.1.1.28:30120
#EXTINF:0,24 : Playhouse Disney TV
udp://@225.1.1.29:30120
#EXTINF:0,25 : FBNC Vietnamese
udp://@225.1.1.30:30120
#EXTINF:0,26 : TH Trung Quoc
udp://@225.1.1.31:30120
#EXTINF:0,27 : Star Sports(True visions)
udp://@225.1.1.32:30120
#EXTINF:0,28 : ESPN (True visions)
udp://@225.1.1.33:30120
#EXTINF:0,29 : BTV 3 Vietnamese
udp://@225.1.1.34:30120
#EXTINF:0,30 : BTV 5 Vietnameese(True visions)
udp://@225.1.1.35:30120
#EXTINF:0,31 : Cartoon Network TV
udp://@225.1.1.36:30120
#EXTINF:0,32 :  MTV Japan
udp://@225.1.1.37:30120
#EXTINF:0,33 : B tivi English
udp://@225.1.1.38:30120
#EXTINF:0,34 : Phu nu TV
udp://@225.1.1.39:30120
#EXTINF:0,35 : HTV Gia Dinh
udp://@225.1.1.40:30120
#EXTINF:0,36 : Da Nang 1
udp://@225.1.1.41:30120
#EXTINF:0,37 : Da Nang 2
udp://@225.1.1.42:30120
#EXTINF:0,38 : B tivi 1
udp://@225.1.1.43:30120
#EXTINF:0,39 : B tivi 2
udp://@225.1.1.44:30120
#EXTINF:0,40 : B tivi 4
udp://@225.1.1.45:30120
#EXTINF:0,41 : HCTV The Thao
udp://@225.1.1.46:30120
#EXTINF:0,42 : DW-TV Asia+(HQ-HD)
udp://@225.1.1.47:30120
#EXTINF:0,43 : K+ (bad Qualitty)
udp://@225.1.1.49:30120
#EXTINF:0,44 : The Thao TV
udp://@225.1.1.50:30120
#EXTINF:0,45 : VCTV 7
udp://@225.1.1.51:30120
#EXTINF:0,46 : ATV Vietnamese
udp://@225.1.1.52:30120
#EXTINF:0,47 : Australia Network
udp://@225.1.1.53:30120
#EXTINF:0,48 : TH Can Tho
udp://@225.1.1.54:30120
#EXTINF:0,49 : The Thao TV
udp://@225.1.1.56:30120
#EXTINF:0,50 : ITV Kenh giai tri
udp://@225.1.1.57:30120
#EXTINF:0,51 : LUXE TV
udp://@225.1.1.58:30120
#EXTINF:0,52 : VTV 1
udp://@225.1.1.61:30120
#EXTINF:0,53 : VTV 2
udp://@225.1.1.62:30120
#EXTINF:0,54 : VTV 3
udp://@225.1.1.63:30120
#EXTINF:0,55 : VTV 4
udp://@225.1.1.64:30120
#EXTINF:0,56 : VTV 6
udp://@225.1.1.65:30120
#EXTINF:0,57 : VTV 9
udp://@225.1.1.66:30120
#EXTINF:0,58 : Style TV (VCTV 12)
udp://@225.1.1.68:30120
#EXTINF:0,59 : TH Hanoi 2
udp://@225.1.1.70:30120
#EXTINF:0,60 : VTV 1
udp://@225.1.1.71:30120
#EXTINF:0,61 : VTV 2
udp://@225.1.1.72:30120
#EXTINF:0,62 : VTV 3
udp://@225.1.1.73:30120
#EXTINF:0,63 : VTV 4
udp://@225.1.1.74:30120
#EXTINF:0,64 : VTV 6
udp://@225.1.1.75:30120
#EXTINF:0,65 : HTV 1
udp://@225.1.1.76:30120
#EXTINF:0,66 : HTV 2
udp://@225.1.1.77:30120
#EXTINF:0,67 : HTV 3
udp://@225.1.1.78:30120
#EXTINF:0,68 : HTV 4
udp://@225.1.1.79:30120
#EXTINF:0,69 : HTV
udp://@225.1.1.80:30120
#EXTINF:0,70 : HTV 9
udp://@225.1.1.81:30120
#EXTINF:0,71 : HTVC Thuan Viet
udp://@225.1.1.82:30120
#EXTINF:0,72 : MTV Vietnam
udp://@225.1.1.83:30120
#EXTINF:0,73 : Vietnamnet TV
udp://@225.1.1.85:30120
#EXTINF:0,74 : TH Hanoi 1
udp://@225.1.1.86:30120
#EXTINF:0,75 : TVB 8
udp://@225.1.1.87:30120
#EXTINF:0,76 : K+ PC
udp://@225.1.1.88:30120
#EXTINF:0,77 : Du lich & Cuoc song
udp://@225.1.1.89:30120
#EXTINF:0,78 : TTXVN ThongTanXaVietnam
udp://@225.1.1.90:30120
#EXTINF:0,79 : THVL 1 Vietnamese
udp://@225.1.1.91:30120
#EXTINF:0,80 : THVL 2 Vietnamese
udp://@225.1.1.92:30120
#EXTINF:0,81 : DW-TV Asien (normal)
udp://@225.1.1.94:30120
#EXTINF:0,82 : Arirang TV Korea (HQ)
udp://@225.1.1.95:30120
#EXTINF:0,83 : TV5 Monde Asie (HQ)
udp://@225.1.1.98:30120
#EXTINF:0,84 : FBNC Vietnamese
udp://@225.1.1.100:30120
#EXTINF:0,85 : HCTV
udp://@225.1.1.102:30120
#EXTINF:0,86 : CVTV 1
udp://@225.1.1.108:30120
#EXTINF:0,87 : Phu Nu Vietnam
udp://@225.1.1.109:30120
#EXTINF:0,88 : HTV Gia Dinh
udp://@225.1.1.110:30120
#EXTINF:0,89 : Da Nang 1
udp://@225.1.1.111:30120
#EXTINF:0,90 : Da Nang 2
udp://@225.1.1.112:30120
#EXTINF:0,91 : HCTV The Thao
udp://@225.1.1.116:30120
#EXTINF:0,92 : O2 TV
udp://@225.1.1.118:30120
#EXTINF:0,93 : VTV 9
udp://@225.1.1.121:30120
#EXTINF:0,94 : VTC 2
udp://@225.1.1.122:30120
#EXTINF:0,95 : VCTV 9 - Info TV
udp://@225.1.1.123:30120
#EXTINF:0,96 : VTC 1
udp://@225.1.1.124:30120
#EXTINF:0,97 : VTC 3
udp://@225.1.1.125:30120
#EXTINF:0,98 : VTC 7
udp://@225.1.1.127:30120
#EXTINF:0,99 : VTC 9
udp://@225.1.1.128:30120


Download List Kênh VLC FPT
Đăng kí Ziddu.com [Upload share Free]

No comments:

Post a Comment